Quảng cáo Tiktok


Quảng cáo Brand Takeover sẽ xuất hiện ngay lập tức khi người dùng mở TikTok.

-       Quảng cáo sau đó có thể được chuyển hướng đến một liên kết website/ứng dụng khác hoặc một video khác trên TikTok.

-       Ads thường có thời lượng từ 3 đến 5 giây tối đa 60s

 

+ Nhắm chọn: địa lý, tuổi, giới tính,
+ Nhắm chọn chi tiết: Sở Thích, hành vi (đã xem, đã Thích, đã bình luận, đã chia sẽ), danh mục, hành vi trong ngày

+  Nội dung
. Link web, Fanpage, Tên hiển thị ( 40 ký tự),
. Video: Ngang(16:9)/Hình vuông(1:1)/Dọc(9:16), Ngang(1280*720)/Hình vuông(640*640)/Dọc(720*1280), Tốc độ bit: ≥ 516kbps.

 

 

Quảng cáo In-feed là quảng cáo được đặt ở cuối video TikTok hoặc các video trên TikTok. Quảng cáo này cũng chuyển hướng đến trang web hoặc ứng dụng của bạn.

 

 

+ Nhắm chọn: địa lý, tuổi, giới tính,
+ Nhắm chọn chi tiết: Sở Thích, hành vi (đã xem, đã Thích, đã bình luận, đã chia sẽ), danh mục, hành vi trong ngày

+  Nội dung
. Link web, Fanpage, Tên hiển thị ( 40 ký tự),
. Video: Ngang(16:9)/Hình vuông(1:1)/Dọc(9:16), Ngang(1280*720)/Hình vuông(640*640)/Dọc(720*1280), Tốc độ bit: ≥ 516kbps.

 

 

 

Hashtag Challenges

 

-       Hợp tác với team marketing của TikTok để tạo ra một hashtag của riêng bạn, và thúc đẩy người dùng trên TikTok tạo ra content để đẩy trend cho hashtag đó.

-       Chiến dịch quảng cáo TikTok Hashtag Challenges thường kéo dài khoảng 6 ngày.

+ Nhắm chọn: địa lý, tuổi, giới tính,
+ Nhắm chọn chi tiết: Sở Thích, hành vi (đã xem, đã Thích, đã bình luận, đã chia sẽ), danh mục, hành vi trong ngày

+  Nội dung
. Link web, Fanpage, Tên hiển thị ( 40 ký tự),
. Video: Ngang(16:9)/Hình vuông(1:1)/Dọc(9:16), Ngang(1280*720)/Hình vuông(640*640)/Dọc(720*1280), Tốc độ bit: ≥ 516kbps.

 

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Liên kết