Kích thước ảnh Facebook Ads chuẩn 2022

 KÍCH THƯỚC HÌNH ẢNH  CHUẨN FACEBOOK ADS

Bạn đang tìm hiểu kích thước hình chuẩn trên Facebook? Dưới này là tiêu chuẩn kích thước hình ảnh Facebook Ads chuẩn nhất 2022. 

Kích thước hình bìa cover Fanpage Facebook

Hình avatar 344x344 pixel

Hình bìa: 820x360 pixel

Video: 829x462 pixel

Kích thước ảnh Facebook Ads chuẩn 2022


Kích thước hình đại diện Fanpage Facebook

kích thước tối thiểu của hình đại diện Fanpage nên là 172 x 172 pixel.

Để tối ưu hơn bạn nên để kích thước từ 344 x 344 pixel. Nếu được chuẩn 512 x 512 pixel thì càng tốt.

Kích thước ảnh đại diện khi chia sẻ bài trên Fanpage Facebook

Để ảnh hiển thị tốt nhất, bạn nên chỉnh kích thước ảnh với tỷ lệ 3:2 (bề rộng 3 và chiều cao 2), tương ứng với kích cỡ 500 x 750 pixel .

 

Kích thước hình chuẩn khi chia sẻ nhiều hình lên Fanpage Facebook

2 ảnh ngang: Kích Thước mỗi hình 500 x 249 pixel

 

2 hình dọc: Kích Thước mỗi hình 249 x 500 pixel

 

3 hình: Hình chính 500 x 249 pixel, 2 Kích Thước mỗi hình 249 x 249 pixel

 

3 hình: Hình chính 249 x 500 pixel, 2 Kích Thước mỗi hình 249 x 249 pixel

 

4 hình: Hình chính 500 x 333 pixel, Kích Thước mỗi hình 166 x 165 pixel

 

4 Hình chính 333 x 500 pixel, 3 Kích Thước mỗi hình 165 x 165 pixel

 

4 Hình chính: Kích Thước mỗi hình 249 x 249 pixel

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Liên kết