Các thuật ngữ cơ bản về tài khoản quảng cáo trên Facebook Newbie 2023

 Các thuật ngữ cơ bản về tài khoản quảng cáo trên Facebook Newbie 2023


1. TKQC:

Viết tắt của Tài Khoản Quảng Cáo, được sử dụng để tạo và quản lý các chiến dịch quảng cáo trên Facebook. Loại này có thể là tài khoản cá nhân hoặc tài khoản quảng cáo trong Business Manager.

2. TKQC Doanh nghiệp (BM) (Business Manager): 

Là công cụ quản lý doanh nghiệp trên Facebook. Mỗi người dùng có thể tạo tối đa 2 BM. Facebook Business là tài khoản dùng để quản lý doanh nghiệp, tài khoản, fanpage số lượng lớn.
3. BM 50$: 

Là những tài khoản doanh nghiệp có hạn mức chi tiêu tối đa là 50$ (khoảng 1 triệu 1 mỗi ngày).


4. BM 350$: 

Là những tài khoản doanh nghiệp có hạn mức chi tiêu tối đa là 350$ (khoảng 8 triệu 1 mỗi ngày). Tuy nhiên, đa số các BM kiểu này hiện tại đều bị giới hạn về BM50.


5. BM XMDN: 

Là tài khoản doanh nghiệp đã được xác minh thông tin về giấy tờ thành lập doanh nghiệp, hóa đơn mua bán, phiếu xuất kho, website. Hầu hết các BM hiện nay yêu cầu tài khoản XMDN nếu không có giấy tờ thì có thể bị khóa bất cứ lúc nào.

6. TKQC share limit 1m1, 5m8: 

Là tài khoản quảng cáo cá nhân đã xóa via gốc và có hạn mức chi tiêu hàng ngày là 1tr 1 hoặc 5tr8. Loại này có thể được chia sẻ quản lý với các admin khác.

7. TKQC nolimit: 

Là tài khoản quảng cáo không giới hạn chi tiêu hàng ngày. Tuy nhiên, loại tài khoản này hiện rất hiếm và thường bị giới hạn về BM50 hoặc BM350.


8. BM3: 

Là tài khoản doanh nghiệp có 3 TKQC sẵn trong BM.

9. BM5: 

Là tài khoản doanh nghiệp có 5 TKQC sẵn trong BM.

10. BM10: 

Là tài khoản doanh nghiệp có 10 TKQC sẵn trong BM. Loại này rất hiếm.

11.BM2500:

Là tài khoản doanh nghiệp có 2500 TKQC sẵn trong BM và có mức chi tiêu lớn.

12.BM1000:

Là tài khoản doanh nghiệp có 10000 TKQC sẵn trong BM và có mức chi tiêu lớn.

13. TKQC Invoice, Scan: 

Là dạng tài khoản BM/cá nhân của nước ngoài được sử dụng để khai thác ngân sách tín dụng có sẵn và chạy quảng cáo trên Facebook. Loại tài khoản này

Ngoài ra còn nhiều con BM sẽ có số lượng TKQC khác nhau nữa, cơ bản thì sẽ theo rule Facebook đã đưa ra. Một số TKQC có hạn mức chi tiêu ngày cũng là số lẻ kiểu như 2-4M mấy trong 1 ngày.


AE cần đẩy ads liên hệ mình: 0357212998 

Zalo|: 0357212998 

Link Facebook profile: https://www.facebook.com/hoaian.mkt


Group anh em giao lưu học hỏi: 

Cộng đồng marketing VN : https://www.facebook.com/groups/677245282717381/

Cộng đồng ads thủ: https://www.facebook.com/groups/339163013419537/

Group Buôn Bán Mẹ và Bé: https://www.facebook.com/groups/323371471883985/Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Liên kết