List các lỗi DIE tài khoản quảng cáo Facebook Ads - Link kháng và cách kháng mới nhất 2022

LIST CÁC LỖI DIE TÀI KHOẢN QUẢNG CÁO FACEBOOK ADS LINK KHÁNG VÀ CÁCH KHÁNG MỚI NHẤT 2022

Hi AE, dưới đây mà bài tổng hợp các lỗi thường gặp khi chạy quảng cáo Facebook ads. Tài khoản bị vô hiệu hóa, Link kháng và các kháng cho AE về bờ mới nhất 2022 nha.

1.       TÀI KHOẢN QUẢNG CÁO BỊ HẠN CHẾ QUẢNG CÁO (LỖI 273)

Link đây: https://www.facebook.com/help/contact/2026068680760273

Nguyên liệu: Cần có 1 VIA hoặc Clone vừa xmdt thành công nha AE.

Điền thông tin và làm như hình. Done

Kháng lỗi 273

2.       KHÁNG TKQC BM (Link 732)

Link đây: https://business.facebook.com/help/contact/2166173276743732

Nguyên liệu: Cần có 1 VIA hoặc Clone vừa xmdt thành công nha AE.

Điền thông tin và làm như hình. Done

 Thần chú: Hi Facebook Team! Tài khoản quảng cáo doanh Nghiệp của Tôi vừa bị vô hiệu hóa. Tôi luôn tuân thủ các chính sách của Facebook Ads. Phải chăng đây là sự nhầm lẫn. Vui lòng mở lại giúp Tôi

Kháng lỗi 732

3.       KHÁNG FANPAGE (Link 581)

Link đây: https://www.facebook.com/help/contact/2158932601016581

Nguyên liệu: Cần có 1 VIA hoặc Clone vừa xmdt thành công nha AE.

Chọn dòng 3 và điền thần chú: My Page ID: "Thêm ID page cần kháng vào" currently under Disabled Ad

Vào hòm thư:

I believe I have read Facebook Policy carefully, and strictly follow Facebook Advertising Policy. Hence, kindly raise this case at the highest urgency and remove this feature limit so that my work will not be halted. Thank you

Kháng fanpage link 581


4.       KHÁNG TÀI KHOẢN QUẢNG CÁO BỊ HOẠT ĐỘNG BẤT THƯỜNG THANH TOÁN (Link 792)

Link đây: http://https//business.facebook.com/help/contact/391647094929792

Trong lỗi này thì có 2 trường hợp.

Trường hợp 1:

Có hiển thị tài khoản quảng cáo để kháng thì kháng như hình.

Kháng 792 cách 1

Trường hợp 2: 

Không hiển thị tài khoản quảng cáo thì ấn F12 để bật chế độ Develop chọn Elemments rồi ấn Ctrl + F tìm kiếm từ ad_account_selector và đổi từ Hidden ở đầu dòng code thành Show sau đó điền tài khoản quảng cáo kháng như hình

Kháng 792 cách 2

Lưu ý: Ảnh gửi là ảnh gửi 2 mặt của thẻ trong tài khoản quảng cáo nhé.

5.       KHÁNG TÀI KHOẢN FACEBOOK BỊ HẠN CHẾ QUẢNG CÁO ( Link 902)

Link đây: https://business.facebook.com/help/contact/273898596750902

Nguyên liệu: Yêu cầu  VIA hoặc Clone vượt xmdt thành công nha AE.

 Chọn dòng 3 – thần chú: Hi Facebook Team! Mở lại quyền quảng cáo giúp Tôi. Cảm ơn

Kháng 902

6.       KHÁNG PAGE VĨNH VIỄN BẰNG VIỆC PHẢN HỒI TRANG (Link 147)

Link đây: https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147

Cách 1: Chọn Dòng 1.

My Page ID: (ID của Page bạn) currently under Disabled Ad.

Thần chú: I believe I have read Facebook Policy carefully, and strictly follow Facebook Advertising Policy. Hence, kindly raise this case at the highest urgency and remove this feature limit so that my work will not be halted.

Kèm Hình ảnh page bị hạn chế

Kháng page bị hạn chế vĩnh viễn dòng 1

Cách 2: Chọn dòng 2

Chủ đề: my page got restricted from Facebook Ý kiến đóng góp của bạn: We are a legal company in Vietnam and we have always tried to abide to Facebook's Policy. 

My Page ID is xxxxxxxxxxx got restricted from Facebook. If we have violated any policy, kindly educate us so that we can avoid in the future but please reactivate the advertising access so that we can continue our business. Thank you.

Kháng page bị hạn chế vĩnh viễn dòng 2

7.       KHÁNG PAGE DIE VĨNH VIỄN LINK 583

Link đây: https://www.facebook.com/help/contact/164405897002583

Địa chỉ web (URL) của Trang: Coppy link trang vào Mô tả chi tiết : My Page ID: 1000xxxxxx currently under Disabled Ad. I believe I have read Facebook Policy carefully, and strictly follow Facebook Advertising Policy. Therefore, kindly raise this case at the highest urgency and remove this feature limit so that my work will not be halted. Thank you. 

Ảnh Chụp màn Hình : Chụp màn hình chất lượng Trang 

Kháng page bị hạn chế vĩnh viễn link 583

8.       LINK KHÁNG QUẢNG CÁO BỊ TỪ CHỐI (007)

Link đây: https://www.facebook.com/help/contact/536515906554077

Hiện tại AE có thể dùng link này để xét duyệt nhanh quảng cáo luôn nha.

Kháng xet duyệt nhanh quảng cáo qua link 007

9.       LIÊN HỆ HỖ TRỢ FACEBOOK

Link đây: https://www.facebook.com/business/help

10.   HỘP THƯ HỖ TRỢ FACEOOK

Link đây: http://https//www.facebook.com/support/?item_id

11.   LINK GỠ HOLD TÀI KHOẢN QUẢNG CÁO VÀ XÁC MINH THẺ

Link đây: https://business.facebook.com/payments/risk/preauth/?ad_account_id=(ID TKQC VÀO ĐÂY )&entrypoint=WWW_AYMT_NOTIFICATION

12.   LINK GỠ PAGE Ở TRONG BM BỊ VÔ HIỆU HÓA

Link đây: https://business.facebook.com/confirm_business/?business_id=(thay-id-bm)

13.   LIỆU HỆ HỖ TRỢ QUA ĐIỆN THOẠI TỪ FACEBOOK ( LINK ĐẶT LỊCH CUỘC GỌI LÊN BM10)

Link đây: https://www.facebook.com/business/m/meta-marketing-pros

14.   XIN NÂNG NGƯỠNG, THÊM THẺ FAQs LIÊN QUAN ĐẾN THANH TOÁN

Link đây: https://www.facebook.com/help/contact/649167531904667?ref=4

15.   KHÁNG TÀI KHOẢN FACEBOOK BỊ HẠN CHẾ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Link đây: https://www.facebook.com/help/contact/1032538800469748

Trên đây mình vừa lượt kê các lỗi thường gặp bị hạn chế khi chạy quảng cáo Faccebook thường gặp. Mình đi copy nhặt, Ae có lỗi gì khác cmt phía dưới giao lưu chia sẽ kiến thức nha

Nguồn: nhanvietmedia

Các bài viết liên quan:

Hướng dẫn quảng cáo Facebook Ads – Tài liệu quảng cáo Facebook

Kích thước ảnh Facebook Ads chuẩn 2022

Cách thêm thẻ cho tài khoản quảng cáo Doanh Nghiệp Facebook Ads bằng code

Cách thêm thẻ cho tài khoản quảng cáo Facebook bằng code tránh bị hold bị need

SEO từ khóa lên top Google nhanh và bền vững


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Liên kết